<Previous      Next>
Who Doesn’t Hide behind the Altar


You shuffle! You move legs
and shuffle! Your legs

shiver like teenagers and
basketball players. If a boa

coils up, can you also jump over it?
Lard feasts on the cylinder.

Greasy inner circle of half hat.
Do you follow yourself? Nature whistles and beats

the herds. We draw a wall. We glue
snakes to trees. I'm deaf.

In youth I held incorrect
opinions. I'm dying and

setting my bed on fire. It’s creamy.
I’m eternal, death says.


Ki se ne skriva za oltarjem


Šfefljaš! Noge premikaš
in šfefljaš! Z nogami

drgetaš kot pubertentiki in
košarkaši. Če se udav

zvije, ga tudi lahko preskočiš?
Na cilindru se gosti špeh.

Zamaščen notranji krog pol klobuka.
Si slediš? Narava žvižga in tepe

črede. Zrišemo zid. Lepimo
kače na drevje. Gluh sem.

V mladosti sem imel napačna
mnenja.Umiram in si

zažigam posteljo. Kremna je.
Večna sem, govori smrt.