<Previous      Next>
According to the Raftsman’s Floor Plan to Operate on Brain Nucleus


Suitors with discs, who are you?
Are you Henkel employees?

Do you all have tiny new coats? You stuffed
yourselves inside an ant hill with

little heads bent.
You bleed yourselves. Do you

get a snack for each day
of leaking? A warm meal,

before the train? To roll barrels of blood
into nightmare, to roll barrels of blood into

dawn. Barrels, wound with bricks and
plasticine travel like this:

native hill – Luče – the Savinja –
Sava – Danube – Black Sea.


Po tlorisu flosarjev operirati možgansko jedro


Vasovalci s koluti, kdo ste?
Ste uslužbenci Henkla?

Imate vsi nove plaščke? Nabili
ste se v mravljišče s

sklonjenimi glavicami.
Puščate si kri. Boste

dobili malico za vsak dan
puščanja? Topel obrok,

preden na vlak?  Valiti sode krvi
v moro, valiti sode krvi v

zoro.Sodi, oviti z opekami in
plastelinom potujejo tako: 

domači hrib – Luče – Savinja –
Sava – Donava – Črno morje.